Meny
Lukk
Webshop Materialbank
Ferdig 78 A9843

Glassvalg

Røros Dør og Vindu anbefaler varmt bruk av 3-lags energiglass for mindre varmetap og bedre komfort i din bolig og hytte. Med dagens høye strømpriser vil 3-lags glass gi deg en langt hyggeligere strømregning.

Eksempel på sparing: Med en levetidsberegning på 30 år og en kilowattpris på kr 1,50 er inntjeningen på over 33.000,- i et hus med vindusareal på 16 kvm. Det vil si kr 1100,- i året. Du betaler kun ca kr 5.000,- ekstra for 3-lags i dette eksemplet.

Med 3-lags glass minsker du risikoen for dugg og ising på vinduene, og opplevelsen av kald trekk.

De siste års tekniske utvikling av glass tilfører et bygg estetiske verdier og har gitt enda flere egenskaper i form av funksjonsglass. Disse egenskapene tilbyr både komfort og sikkerhet, best mulig inneklima, lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning.

Røros Dør og Vindu bruker energiglass som standard i alle produkter. Energiglassene består av enten 2 eller 3-lags glass med isolasjonsgass og energibelegg.

Vi kan tilby kombinasjoner av ulike funksjonsglass i en og samme ruteenhet. Glassvalget bør gjøres på bakgrunn av boligens omgivelser og hvor i boligen vinduet er plassert.

Vi gjør oppmerksom på at glass montert 800 moh eller høyere må trykkutjevnes, for å forebygge sprekk. Les mer

Icon 01 1
Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass reduserer mulighetene for personskader og kan forhindre innbrudd. Vi har to typer sikkerhetsglass: herdet og laminert. Herdet glass knuses ikke, men det granuleres i små glassbiter for å redusere sjansen for personskader. Et laminert glass består av glass som limes sammen med en spesiell plastfolie. Når laminerte glass knuses holdes glasset samlet av plastfolien og dette fører til at det er vanskeligere å ta seg gjennom dette glasset. Vi anbefaler sikkerhetsglass i dører og sidefelt for å unngå personskader. Sikkerhetsglass kan ha en mørkere/annen fargetone i glasset enn vanlig glass.

Fordel
: Forhindre personskader og er innbruddshemmende.

Anbefales
: I dører, balkongdører og vinduer med risiko for innbrudd eller personskade.

Icon 07
Selvrensende glass

Selvrensende glass har et hardt belegg utvendig som bruker fuktigheten fra luft og UV-stråler til å bryte ned smuss og som holder seg rent lenger enn et vanlig glass. Egner seg spesielt godt til store vinduer, vinduer det er «vanskelig» å komme frem til for å vaske eller i områder med mye forurensing. Smusset renner av når det regner på glasset eller du spyler med hageslangen. Selvrensende glass må behandles forsiktig for å unngå riper eller skader i det utvendige.

Fordel
: Enklere vindusvask og holder seg rent lengre

Anbefales
: På utsatte og lite tilgjengelige vinduer

Icon 04
Lyd/støydempende glass

Brukes i vinduer og dører for å beskytte mot støy eller minske lydgjennomtrengning fra f.eks trafikkerte gater og veier med tungtrafikk. Et støydempende glass kan konstrueres ved å bruke tykkere glass, ulike tykkelser på glasslagene og større avstand mellom glasslagene. Støyreduserende glass kan kombineres med de fleste typer funksjonsglass.

Fordel
: Skjermer mot utvendig støy.

Anbefales
: På boliger som ligger i støyutsatte områder.

Icon 08
Sol- og varmeregulrende glass

Glass som demper varmen og/eller sollyset. Sett innenfra og ut er glasset fargenøytralt, men fra utsiden kan glasset vøre noe mørkere.

Fordel
: Gir svalere miljø på varme dager.

Anbefales
: I sør- og vestvendte rom.

Icon 06
Antidugg-glass

Godt isolerte glass bli ekstra kalde på utsiden ettersom varmen ikke trenger ut. Glasset får da en lavere temperatur enn luften ute og dette kan føre til kondens. Dette er et tegn på at vinduene er godt isolerte, men det kan likevel føles sjenerende og hindre utsikt. Antidugg-glass har et belegg på utsiden som gir høyere overflatetemperatur og reduserer forekomsten av utvendig kondens.

Fordel: Slippe utvendig dugg på vinduer

Anbefales: På 3-lags glass for å begrense forekomst av utvendig kondens

Icon 05
Dekor/Glass som hindrer innsyn

Mange ønsker seg glass som hindrer innsyn, men ikke utsyn. Til dette brukes ornament-glass som finnes i ulike farger og mønstre. Disse glassene er diffuse; de slipper inn lys men hindrer innsyn. Mest vanlig er cotswold-glass som hindrer innsyn som et resultat av en ruglete overflate, mens frostet glass er matt. Ornament tilfører et rom noe ekstra ved å kombinere design og funksjon.

Fordel:
Hindrer innsyn, men ikke lys.

Anbefales:
I rom hvor det ønskes hindret innsyn.

Røros

U-verdi

Med U-verdi menes vinduets evne til å holde på varme.
Måles i W/(m²K), og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen. Dvs at høy varmemotstand i vinduet gir lav U-verdi.


Bevisstheten rundt energi og varmetap generelt har økt voldsomt de siste årene. Valg av vindu er en sentral del av denne bevisstheten. Delvis handler det om hvilke krav myndighetene stiller i forbindelse med den hytta eller boligen du har, delvis handler det om hva du selv føler er fornuftig med tanke på energiforbruk og komfort.

Oversikten under viser hvilke generelle krav som stilles til fritidsbolig og hus. Røros har ulike vindusløsninger som tilfredsstiller alle krav. Gjør oppmerksom på at oppgitte u-verdi krav er snitt for hele leveransen av vinduer og dører.

Under 70 m²: Ingen krav til u-verdi
Fra 71m² til 150m²: 1,2 eller bedre
Fra 151m²: 0,80 eller bedre

Utfordringer med glass

Glass er et naturprodukt bestående av blant annet sand, soda og kalk. Urenheter som fremtrer som små punkter i glasset, skjolder og andre feil som er synlige bare i en bestemt årstid, i et bestemt lys eller på et bestemt tidspunkt på dagen kan forekomme.

Dugg innvendig

Kondens/dugg på innsiden av glasset (romsiden) kan forekomme. Vanlige årsaker er for høy luftfuktighet i rommet, dårlig utlufting, særlig i nye bygg, lav innetemperatur, dype vindusposter og isolerruter med dårlig u-verdi. I hytter er vinduene mest utsatt i "oppvarmingsfasen", etter at hytta har stått uoppvarmet en periode. Dette fordi de innvendige overflatene avgir fukt. Dette vil avta etter som overflatene tørker og fuktavgivelsen avtar. Tiden det tar avhenger av ventilasjon. Innvendig dugg/kondens opptrer først der glasset er kaldest, i hjørnene og langs kanten nede.

Innvendig dugg skyldes temperatur og ikke feil på ruten.

Dugg utvendig

Kondens/dugg på utsiden av glasset skyldes glasset gode isolasjonsevne, som gir liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset (god u-verdi). Har det ytre glasset lavere temperatur enn duggpunktet, kan utvendig dugg eller kondens oppstå. Graden av dugg/kondens avhenger av stedlige forhold og oppstår oftest høst og vår, med høy luftfuktighet, lave nattetemperaturer og klar himmel.

Utvendig dugg/kondens skilles lett fra innvendig, ved at det opptrer midt på ruten.

Utvendig dugg skyldes ikke feil på ruten.


Visuell kontroll av glass

Stå inne på rommet på 2 meters avstand fra glassruten som du bedømmer.

Se på glasset i vertikalt plan, vinkelrett 90 grader.

Se gjennom ruten og ikke "på" den.

Kontrollen må utføres ved naturlig dagslys og ensartet overskyet himmel, men ikke på et sted med direkte sollys. Ruten må være helt tørr, og feil må ikke være markert på ruten. Det må ikke brukes forstørrende utstyr og sterke lyskilder som halogenlamper eller lommelykt.

Ved visuell kontroll må du se gjennom ruten og ikke på den. Dersom feilen ikke er synlig når du ser gjennom ruten fra en bestemt avstand, anses feilen som ikke forstyrrende ved betraktning, og uten påvirkning på produktets egenskaper, dvs. gjennomskinnelighet, varme- og lydisolering.