Meny
Lukk
Webshop Materialbank
RDOV 020

For et godt og langt liv

Garantier

Garantier

Siden 1979 har vi benyttet en trykkimpregneringsmetode som trenger dypt inn i treverket og gir langvarig beskyttelse. Den har vist seg å være svært holdbar i områder med utfordrende klima, ved kysten og på fjellet. Og vi har aldri hatt en eneste reklamasjon på sopp og råte. Derfor kan vi tilby 30 års garanti på vinduer i tre og 40 år på aluminiumsbekledde vinduer.

Garantien forutsetter at produktet er montert i henhold til våre monteringsanvisninger eller etter Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523. 721.*

Det kreves også dokumentasjon på at produktet er vedlikeholdt og behandlet ved behov, det gjelder også produkter som leveres ferdig behandlet fra oss. Dette skal utføres i samsvar med våre anbefalinger som er gitt på våre nettsider.

Garantien er begrenset til levering av erstatningsprodukt. Ved helt enkle reparasjoner som med letthet kan utføres av den som reklamerer, dekkes kun utgifter til reservedeler.

Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget, senest innen utløp av garantitiden.

Innmelding av reklamasjon skal utelukkende skje via www.rorosvinduet.no og inneholde alle de opplysninger som der er påkrevet.

*) Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523.721 omhandler innsetting av vinduer og dører i vegger av bindingsverk, mur og betongvegger.

Trygghetsløfter

Et av markedets beste garantier mot råte


Røros Dør og Vindu gir et av markedets beste garantier mot råte!

Våre produkter lages av furu med høy kjernevedandel og trykkimpregneres før de ulike delene settes sammen til vindusrammer og karmer. De overflatebehandles med vannfortynnbar og miljøvennlig maling for god beskyttelse mot vær og vind. Det gjør at du som kunde får et produkt som varer lenge.

Miljø, bærekraft og kvalitet

Som produsent i verdensarven Røros er vi opptatt av å ta ansvar for miljø og bærekraft. Våre produkter skal være funksjonelle og produseres på en måte som tilfører et minimalt fotavtrykk i miljøet. Lang varighet er viktig for å sikre en bærekraftig verden for fremtidige generasjoner.