Meny
Lukk
Webshop Materialbank
IMG 6427 1

Leveringsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på utløpsdato ved tilbud og korreksjonsfrist ved ordrer.

Avtaleforholdet reguleres av disse leveringsbetingelsene og NS 8409. Ved eventuell motstrid gis disse leveringsbetingelsene forrang. Kjøpslovens bestemmelser kommer til anvendelse så lenge leveringsbetingelsene eller NS 8409 ikke inneholder avvikende regulering.

I forbrukerkjøp reguleres avtaleforholdet av disse leveringsbetingelsene og forbrukerkjøpsloven. Ved eventuell motstrid gis forbrukerkjøpsloven ufravikelige bestemmelser forrang.

LAST NED LEVERINGSBETINGELSENE I
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON


Endringer av leveransen etter bestilling
Etter bestilling er kunde selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Feil/endringer ved produktet skal meldes skriftlig til RDV innen korreksjonsfristen som fremgår av ordrebekreftelsen. Endringer etter utløpt korreksjonsfrist kan ikke kreves utført.

Produktspesifikasjoner
Tegninger i tilbudet er ikke i målestokk, og må derfor kun oppfattes som illustrasjoner. Det samme gjelder farge, sprosser, post og losholt. Bildet sier ingenting om type farge/sprosse/post/losholt.

Alle mål er angitt i Bredde x Høyde

Kunden kontrollerer mål, antall, slagretning og øvrige spesifikasjoner. Alle tegninger av produkter er sett utenfra. Slagretning beskrives fra hengselsiden.

Trykkutjevning
Produkter som skal monteres over 800 moh må trykkutjevnes. Kunden er selv ansvarlig for å varsle om dette innen korreksjonsfrist. Ved uteblitt varsling er ikke RDV ansvarlig for manglende trykkutjevning.

Vær oppmerksom på krav om sikkerhetsglass iht TEK 17.

Omramminger leveres trykkimpregnert i friskkvist furukvalitet, grunnet med kvistsperre og toppstrøk i valgfri NCS farge. Vi gjør oppmerksom på at gulning rundt kvister og harpiksutfelling kan forekomme, og er ikke reklamasjonsberettiget. Bruk av friskkvistkvalitet kan gi strukturforskjeller i overflatefilmen rundt kvister. Omrammingene leveres ferdig tilpasset karmmål i fire deler; overdel, underdel og sider. Tappforbindelse sidebord/overdel. Enkel å montere. Standard er trevannbrett under vindu og 18mm bakstikk på vannbord/vannbrett. Eventuelle beslag over/under kommer i tillegg. Mod-06 gjæres på byggeplass. Utforinger inngår ikke i leveransen, men kan leveres mot tillegg. Kontroller at alle mål stemmer med deres bestilling. Opplys om vinduer/dører står nære inntil hverandre (karm til karm >40cm). Vi kan ikke ta ansvar for feil som oppstår på grunn av at bekreftelsen er feil.

Prisendringer
Pris i tilbudet er basert på komplett tilbud. Endringer kan føre til prisjusteringer. Tilbudet vil kunne avvike fra endelig pris på bestillingstidspunktet ved store valutasvingninger og økte råvarepriser.

Fakturering og lagerleie
Produserte varer faktureres senest 10 dager etter ferdigstillelse uavhengig av om de er levert eller ikke, med mindre noe annet er avtalt på forhånd. Lagerleie på kr 100,- pr.pall/døgn tilkommer etter 10 dager, og etterfaktureres. Dette gjelder både RDV’s lager og transportørs lager.

Levering
Mottaker er ansvarlig for å tilrettelegge for levering med stor bil og opplyse om forhold av betydning for vareleveransen. Kranbiltillegg kan tilkomme på produkter med bredde/høyde over 2,4 meter ved levering, og vil etterfaktureres. Kjøper kan utover dette be om at varer leveres med kranbil eller annen tilrettelagt transport mot tillegg i pris. Endringer i leveringsadresse kan gi endringer i pris.

Beregnet leveringstid er fra vår fabrikk på Røros. Beregnet leveringstid kan forskyves ved uforutsette hendelser. Levering skjer i henhold til NS 8409 pkt. 4.3 hvis ikke annet er avtalt. Frakt beregnes i henhold til gjeldende prisliste eller etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at force majeure-hendelser, inkludert, men ikke begrenset til influensa eller andre omfattende sykdomstilfeller som rammer produksjonen eller fraktfører, gir oss som selger rett til å gjøre endringer i leveringsplanen.

Ordinær leveringstid er 4 uker.

Emballasje kr 160,- pr.pall

Produkt større enn bredde/høyde 240 cm fra kr 300,- pr.pall

Mottak og kontroll
Det skal ved mottak foretas kontroll av produktene i samsvar med god praksis, og skjema for utpakkingskontroll skal fylles ut med situasjonsbilder av produktene på pall. Dette er en forutsetning for behandling av senere reklamasjonssaker.

Synlige feil og transportskader skal ved mottak anmerkes på fraktbrev og bilder tas for dokumentasjon. Retten til å gjøre mangler gjeldende tapes dersom kunden ikke har varslet RDV uten unødig opphold om mangler som ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget ved mottakskontrollen.

Innmonterte produkter ansees som akseptert, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Mangler og senere reklamasjoner. Ansvar for feil og mangler.
Det foreligger en mangel dersom produktet på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen, og dette skyldes forhold som RDV svarer for. Alle skader/følgeskader som skyldes utpakking, forflytting på byggeplass, feil bruk, montering, lagring, og/eller manglende vedlikehold, er ikke reklamasjonsberettiget.

Reklamasjon må fremmes innen rimelig tid etter kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og før produktet tas i bruk. Dersom det ikke reklameres i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende mot RDV senere enn 5 år etter levering.

Glass: Glass skal besiktiges etter innmontering iht retningslinjene beskrevet i Kvalitetskriterier for isolerruter. Glass som sprekker etter innmontering er ikke reklamasjonsberettiget, da glass er laget av naturmateriale og sprekker kan oppstå. For mer informasjon om glass, se vår Glassveileder.

Oppbevaring av produkter: Kunde er ansvarlig for å beskytte produktene mot nedbør, fukt og smuss. Feil oppbevaring som medfører skader på varens overflate og funksjon er ikke reklamasjonsberettiget. Lagring skal skje under tak, med god gjennomlufting på tørt underlag.

Innmonterte produkter: Om produktet er tatt i bruk med feil/mangler anses dette som godkjent av kunden, og er ikke reklamasjonsberettiget, med mindre annet er avtalt med RDV. Dersom annet er avtalt med RDV dekkes kun omlevering av skadet produkt eller komponent.

Harpiksutslag: Furu er et levende materiale som inneholder harpiks. Harpiksutslag og brune skjolder over kvister, på både malte og ubehandlede produkter er derfor ikke reklamasjonsberettiget. Se vår veileder for behandling av ubehandlede produkter.

Dugg og ising: Kan forekomme på glass under gitte forhold, og skyldes temperaturforskjeller. Dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Montering og vedlikehold: Kunde er ansvarlig for å sette seg inn i montering og vedlikehold av produktet etter monteringsanvisning eller Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523. 721. Feil på bakgrunn av dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Maling: Skal vedlikeholdes etter behov, og ettersees minimum 1 gang årlig. All maling vil endre farge over tid, avhengig av vær, sol og vind. Det er stor sannsynlighet for fargeforskjell ved etterbestilling av produkt. Dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Modifisering av produkter: Modifisering av produkter skjer på kundens eget ansvar. Eventuelle feil som måtte oppstå som følge av kundens egne modifikasjoner er ikke reklamasjonsberettiget. Ved ettermontering av tilleggsprodukter som alarmsystem, el-lås, systemlås, dørpumper, panikkbeslag og andre modifikasjoner kan vi ikke garantere kompatibilitet.

Prosedyre og dokumentasjon
Dokumentasjon og bilder av oppbevaring av produkter på byggeplass iht. angitte retningslinjer ovenfor må foreligge.

Dokumentasjon på at produktene er montert og vedlikeholdt iht. retningslinjer angitt ovenfor kan kreves ved reklamasjon.

Skjema for utpakkingskontroll skal være utfylt og vedlegges reklamasjoner.

Innmelding av reklamasjoner gjøres via vårt elektroniske Reklamasjonsskjema.

Befaringer på saker som ikke er reklamasjonsberettiget vil faktureres kunden i sin helhet.

Garanti
Det gis 30 års garanti mot sopp og råteskader på treverk, og 40 år med aluminiumsbekledning.

Ubehandlede produkter: Garanti forutsetter at produktet er behandlet med godkjent beis/maling umiddelbart etter ankomst. Se vår veileder for behandling av ubehandlede produkter. Dokumentasjon på behandlingen er påkrevd for at garanti skal gjelde.

Garantien regnes fra fakturadato og er begrenset til levering av erstatningsprodukter. Enkle reparasjoner som kan utføres av kunde, dekkes kun med utgifter til reservedeler.

Garantien kan ikke gjøres gjeldende med mindre det er reklamert innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, senest innen utløp av garantitiden.

Garantiens gyldighet forutsetter videre at produktet er montert og vedlikeholdt i henhold til våre monteringsanvisninger eller etter Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523. 721.

Vi håper du blir fornøyd med dine produkter, takk for at du valgte oss!

Røros Dører og vinduer er medlem av Norsk Dør og Vinduskontroll. Alle våre produkter er trykkimpregnert. Det gir langvarig og god beskyttelse mot sopp og råte, og er anbefalt av SINTEF Byggforsk.