Meny
Lukk
Webshop Materialbank
Arne Tonset 002

Bærekraft

Menneskene er vår viktigste ressurs

Vi er stolte over å ha flere nasjoner representert i arbeidsstokken vår. Hos oss vektlegges personlige egenskaper, og vi er opptatt av å skape et inkluderende arbeidsmiljø, der det skal være rom for alle uansett bakgrunn. Alle våre medarbeidere er medskapere av egen arbeidsplass og ansvarlige for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi jobber for å bygge på hver enkelt sin kompetanse for å styrke både personlig- og faglig utvikling.
Dette mener vi er en forutsetning for å levere produkter av høy kvalitet.

Laget for et langt og godt liv

Vårt arbeid bygger på tradisjon og lang erfaring innenfor faget. Vi leverer håndtverk av høy kvalitet og er opptatt av at våre kunder skal få et solid produkt. Vi jobber fortløpende med utvikling for å sikre dette, og strekker oss langt for å ivareta kundens behov og interesser.

Bærekraft

Som kulturarvbærere er det viktig for oss at våre etterfølgere skal ha en bærekraftig plass å vokse opp på. Vi gjør vårt ytterste for å skåne miljøet på best mulig måte, og viderefører tradisjon og kunnskap til de yngre som kommer inn i bedriften.

Etiske retningslinjer for leverandører

Alle Røros Dører og Vinduer (RDV) sine leverandører er viktige medlemmer av det teamet som bidrar til RDV sin suksess.-Vi har som mål å utvikle relasjoner med leverandører som deler lignende verdier som RDV, og driver sine virksomheter på en etisk god måte.-RDV støtter FNs mål for bærekraftig utvikling og aksepterte internasjonale standarder på sentrale områder som internasjonale menneskerettigheter, forretningsetikk og
arbeidsforhold. RDV forventer at leverandører overholder de samme standardene, og at de forventer det samme fra sine forretningspartnere,. -RDV forventer umiddelbar varsling fra eksisterende leverandører hvis det er bekymring eller mistanke om overtredelser, eller hvis det er manglende etterlevelse av standardene som er beskrevet i dette dokumentet. På den måten kan vi sammen undersøke fakta og iverksette tiltak. Dette gjelder både for RDV`s forretningspartnere og deres underleverandører.-Hvis RDV sine leverandører ikke overholder disse etiske retningslinjer, kan det føre til at forretningsforbindelser blir avsluttet.

1. Respekt for mennesker, menneskerettigheter og passende arbeidsforhold

• Sikkert og sunt arbeidsmiljø
Røros Dører og Vinduer forventer at ansatte hos leverandører skal få et sikkert og sunt arbeidsmiljø som overholder internasjonale standarder og nasjonale lover.

Diskriminering
Røros Dører og Vinduer tar diskriminering alvorlig. Vi krever at alle ansatte hos våre leverandører behandles med respekt og verdighet, og at like muligheter bare baseres på personlige meritter, uavhengig av rase, hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning, sivilstatus eller funksjonshemning. RDV sine forretningspartnere må ta ansvar for å skape et rettferdig arbeidsmiljø og overholde all gjeldende lokal lovgivning vedrørende diskriminering i forbindelse med ansettelse og rekruttering. Dette inkluderer lik godtgjørelse for likt arbeid og andre initiativer som har til hensikt å hindre brudd på arbeidsbestemmelser og uønskede effekter av det.

Barne- eller tvangsarbeid
Røros Dører og Vinduer bruker ikke ufrivillig arbeid eller tvangsarbeid, og vi aksepterer ikke at andre gjør det på vegne av oss. Bruk av barnearbeid hos leverandører må skje i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder som retningslinjer fra UNICEF og ILO samt lokal lovgivning.

2. Etikk og forretningsintegritet

Bestikkelser og korrupsjon
Røros Dører og Vinduer forventer at leverandører skal overholde de strengeste standardene innen forretningsetikk, respektere lokal lovgivning og ikke ta del i noen form for korrupsjon, bestikkelser, svindel, ulovlige belønninger eller utpressing.

• Gaver og gjestfrihet og underholdning
Røros Dører og Vinduer sin hovedregel er at vi foretrekker ikke å gi eller motta gaver. RDV sine ansatte skal ikke prøve å påvirke andre eller selv bli påvirket av andre ved å gi eller motta gaver og/eller gjestfrihet og underholdning.

Rettferdig konkurranse
Røros Dører og Vinduer har totalforbud mot avtaler eller oppførsel som motvirker konkurranse, inkludert ulovlig prissamarbeid, begrensning av tilbud for varer og tjenester, anbudssamarbeid og markedsdeling. Vi krever at leverandørene våre skal støtte fri og rettferdig konkurranse og overholde gjeldende lover og forskrifter om konkurranse.

Konfidensiell informasjon og personvern
Røros Dører og Vinduer er opptatt av å beskytte konfidensiell, sensitiv og personlig informasjon. Vi forventer at leverandører overholder alle gjeldende lover og forskrifter om beskyttelse, bruk og formidling av RDV eiendomsretts beskyttet, konfidensiell og personlige informasjon.

Interessekonflikter
Røros Dører og Vinduer forventer at ansatte og leverandører umiddelbart skal informere om og håndtere situasjoner der det er reell, potensiell eller oppfattet interessekonflikt.

Hvitvasking
Røros Dører og Vinduer driver sin virksomhet med sterk integritet og innenfor det lovgivning og regulering tillater.
Vi tillater ikke at leverandørene våre tolererer eller støtter hvitvasking av penger i noen form.

3. Miljøvern

Miljøpåvirkning
Røros Dører og Vinduer oppfordrer leverandører til å utvikle og implementere miljøretningslinjer og drive virksomheten sin i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter om miljøvern. RDV oppfordrer leverandøren til å utvikle og bruke miljøvennlige teknologier, produkter og
tjenester.