Meny
Lukk
Webshop Materialbank
IMG 6471 2

Ofte stilte spørsmål

Få rask svar på dine spørsmål.

Låsen på terassedør er vanskelig å låse/åpne?

På en terrassedør er det 3 låsepunkt.

Det gjør at døren trekkes godt inntil karmen og «tetter». For å få godt press på pakningen her så kan trykket på låsepunktene være litt hardere og det kan oppleves som litt mer press på vrideren her enn på vindu for eksempel.

På låse punktene er det kun en liten mengde «olje» fra fabrikk. Her må det derfor smøres på disse punktene engang hvert år eller oftere om en bruker døren mye .

Vi anbefaler syrefritt fett eller annet smøre fett som påføres i et tynt lag på sluttstykkene i karmen og låsereilene i døra.

Det bør også sprøytes en dusj låseolje el liknende inn i fallen på midten.

Hvor får jeg kjøpt dører og vinduer fra Røros Dør og Vindu?

Svar: Du får kjøpt våre dører og vinduer hos de fleste av landets ledende byggevareforhandlere.

Hva er fargekoden på hvit?

Svar: NCS S0502-Y.

Hva er fargekoden på Rørosrød

Svar: NCS 5038-Y83R.

Hvordan og med hva skal jeg behandle mine vinduer?

Svar: Vi anbefaler en «dekkende» behandling utvendig dvs en vindusmaling med fargepigment som dekker treflaten. Dette beskytter treet mot sollys og forvitring. Vedrørende innvendig behandling kan man bruke både maling og klar lakk.

Når bør jeg male mine vinduer?

Svar: Dine vinduer bør sjekkes hvert år for skader og slitasje. Om det oppstår skader evt små sår etc må dette vedlikeholdes omgående. Dette vil hjelpe på lengden mellom de større vedlikeholdene. Intervallene avhenger av de klimatiske forholdene. I svært utsatte strøk og i solveggen kan en oppleve å måtte vedlikeholde etter bare 2-3 år, mens under mindre utsatte forhold kan vedlikeholdet utsettes betydelig lengre.

Hvordan skal jeg vaske mine vinduer?

Svar: Her brukes vanlige vaskemidler som er beregnet for glass. Det må ikke brukes løsemidler etc. På innsiden av koblede glass må det ikke brukes mekaniske gjenstander som skrape el liknende. Det må heller ikke brukes slikt verktøy utvendig om en har selvrensende glass.

Hvordan får jeg åpnet mellom de koblede rammene for å få pusset vinduet?

Svar: Koblede vinduer må "deles" for å få vasket mellom rammene. Dette gjøres ved å åpne vindusrammen ut til 90 grader eller mer, dra så den innvendige delen av rammen fra den utvendige.

For å åpne mellom indre og ytre ramme tar du tak i indre og ytre ramme og drar de fra hverandre med litt kraft, Sitter de hardt kan du bruke en kileformet gjenstand (f.eks. trekile med matpapir) som du stikker mellom rammene, på den siden hengslene til vinduet er, for å åpne lettere. Da åpnes koblingen og rammen er da hengset på motsatt side sammen med den ytre rammen (låssiden).Hvordan får jeg åpnet sprossekassetten utvendig på terassedør koblet?

Svar: Kassetten åpnes ved å løsne på to skruer som sitter i kanten på døra. Dvs der hvor låsen sitter. Det er to skruer med tverrspor. Da kan kassetten svinges ut fra døren fra låsesiden.

Hva er U-Verdi?

U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere u-verdi, desto bedre er varmeisolasjonen. For hver tiendedel vinduet u-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelsepå 10kWh per m2 vindusareal.

Hvorfor dugger vinduet på innsiden?

Svar: Som regel dugger vinduene på innsiden fordi overflatetemperaturen på vinduet er for lav i forhold til fuktigheten i rommet. Lufting og økning av inne temperatur vil som regel hjelpe på problemet. Om vinduet står langt ut i veggen og om vinduet er tildekket med pynt/blomster etc kan luftsirkulasjonen foran vinduet bli for dårlig. Dette kan også føre til dugg. På eldre vinduer kan dugg også skyldes defekte tettingslister eller lekkasje fra innsiden av vinduet.

Hvorfor er det rim dugg på utsiden?

Svar: Dugg på utsiden kan forekomme i enkelte tilfeller med dagens vindu hvor U-verdien er ned mot 1.0 eller lavere. Dette skyldes at duggpunktet flyttes utover og vinduet får en «varm» overflate utvendig. For mer utfyllende forklaring kan du se hva glassbransjeforbundet sier om dette.

Hvorfor dugger vinduene inne mellom rammene?

Svar: Koblede vinduer kan dugge mellom rammene om det blir for tett mellom. Spalten bør være ca 2 mm for at vinduet skal fungere tilfredsstillende med tanke på både isolering og lufting mellom rammene. På eldre vinduer med defekt tettelist kan også varm luft fra innsiden føre til dugg dannelse mellom rammene.

Hvorfor er det snø/regn mellom rammene?

Svar: I utsatte strøk og ved gitte værforhold kan det i enkelte tilfeller blåse snø/regn mellom rammen på koblede vinduer. Dette er ikke skadelig for vinduet. Dette kan forhindres noe ved å montere en tettelist mellom rammene som tetter «nesten» rundt rammen. Her bør en sette igjen 3-4 cm i hvert hjørne uten list slik at en opprettholder lufting mellom rammene.