"

Overflatebehandling og vedlikehold - vinduer og dører

Innvendig overflatebehandling

Innvendig skal overflatebehandlingen være forholdsvis tett, dvs. at den helst ikke slipper igjennom vanndamp (diffusjonstett). Den bør være tettere enn den utvendige behandlingen. Husk også dette når det males på ny utvendig! Klar lakk, beis pluss lakk eller alkydmaling kan benyttes. Lakken kan være av alkyd, uretan Eller epoxytypen e.l. (Ikke "panellakk" av den "usynlige" sorten).

Utvendig overflatebehandling

Utvendig og mellom rammene skal behandlingen være åpnere, dvs. at den holder direkte vann ute, men slipper igjennom vanndamp (diffusjonsåpen). Rene acrylmidler anbefales ikke som eneste behandling utvendig. Alkydmaling, beis eller alkydacryldekkbeis kan benyttes.

OBS! Klar overflatebehandling (uten farge) utvendig bør aldri benyttes grunnet sollyset.Mørke farger anbefales ikke utvendig på ytterdører (for eksempel sort eller mørk brun) For mer informasjon, se her .Benyttes beis utvendig, må man regne med hyppigere vedlikehold jo mer lys den slipper gjennom. 

Veiledning for vask av selvrensende glass (PDF)

Viktig uansett behandling:

  • Alle overflater som ikke er behandlet fra fabrikk må så fort som mulig og uten opphold behandles av kunde for å hindre fukt opptak og andre skader.
  • Karmfalsen, glassrammenes sider over og under blir overflatebehandlet.
  • Fugemassen (kitten) behandles som vinduet utvendig. Kan også stå ubehandlet.
  • Tettelisten skal ikke overflatebehandles og bør ikke komme i kontakt med White Spirit (terpentin).

NB! Våre råd vedr. overflatebehandling er kun å betrakte som veiledende og gir ingen garanti.

Generelt om vedlikehold

For at dine vinduer og dører skal holde seg godt over  tid, er det viktig at produktene får et jevnlig tilsyn og vedlikehold. Malte vinduer og dører bør kontrolleres hver vår og høst i spesielt værutsatte strøk. Vinduer og dører produsert i heltre, vil ha en naturlig krymping/svelling gjennom året. Tørrest er det vanligvis sen vinter/tidlig vår, slik at dette vanligvis er en gunstig tid å foreta vedlikehold.

Avhengig av vinduet/dørens plassering på huset, klimatiske forhold, og solpåvirkning med mer, påvirkes overflatebehandlingen ulikt. Ett vindu/en dør plassert mot syd behøver oftere vedlikehold enn mot nord. Likeens vil særlig vindutsatte fasader påvirkes raskere enn andre, spesielt sammen med regn/snø.

Utvendig vedlikehold

Produktene bør inspiseres minst 2 ganger pr. år. Små sår, blærer, skader og slitasje må utbedres umiddelbart for å hindre fuktinntregning, svelling og misfarging. Foreta en grundig rengjøring, og mal deretter med et anerkjent produkt for utvendig bruk, 1-2 strøk etter behov. Ved etterbehandling følges våre generelle råd om behandling. 

Innvendig vedlikehold

Ved små sår, skader og slitasje må produktene rengjøres grundig før produktet behandles med lakk eller maling. Slip med fint sandpapir og påfør 1-2 strøk etter behov. Husk mellomsliping ved flere lag. Ved etterbehandling følges våre generelle råd om behandling.

Hengsler og beslag smøres/ oljes minimum 1 gang i året. Se til at skruer til vridere er faste. En bør gå over og etterfeste alle skruer etter en tids bruk. Særlig glideskinner, men også annet beslag kan være utsatt for veistøv og annen nedsmussing.

Før smurning må beslag derfor rengjøres med såpevann og klut. Viktig at det benyttes smøremidler som ikke skader produktet, og at slike midler ikke påføres tettelister.NB! Våre råd vedr. overflatebehandling er kun å betrakte som veiledende og gir ingen garanti.