"

Vinduene er vanligvis det kjøligste punktet i et rom og flere faktorer kan foråsake innvendig kondens på vindusglassene. Årsaken til dette problemet er som regel å finne i boligens inneklima.

Hvorfor dugger ruten på romsiden?

All luft inneholder mer eller mindre fuktighet. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis man avkjøler varm fuktig luft vil man etter hvert komme til et punkt der luften ikke lenger kan holde på all fuktigheten, og kondens vil oppstå. Dette kalles luftens duggmetningspunkt. Begrepet relativ fuktighet, RF, angir i % hvor mye vanndamp det er i luften ved angitt temperaturi forhold til hva den maksimalt kan inneholde. Når luften er mettet er RF 100. Vindusrutene er normalt de kjøligste punkter i et værelse og ofte kan betingelsene være slik at det blir dugg på disse.Er det kaldt nok kan det dannes is. Mest utsatt er soverom, kjøkken og våtrom. 
Det er altså tre ting som påvirker duggdannelsen:

 1. Romfuktigheten* (Luftfuktighet i rommet)
 2. Temperaturen
 3. Rutens U-verdi (isolerende evne)

   I Byggdetaljblad E 533.103 anbefaler Byggforsk. at RF ikke overstiger 35 -40 % ved + 20 oC og i kalde perioder senkes til 30 %.

Hvordan kan vi avhjelpe duggdannelsen?

 1. Ved å holde tilstrekkelig lav romfuktighet. Et godt råd er å sørge for god ventilasjon.Brukde friskluftsventiler rommene er utstyrt med, eller foreta regelmessige utluftinger.Det er viktig med god ventilasjon i de deler av huset hvor luftfuktigheten er størst, bad, vaskerom, kjøkken og rom hvor det tørkes klær.I soverom vil det også avgis mye fuktighet i løpet av en natt ved den luft vi puster ut, og et kjølig soverom med dårlig ventilasjon vil derfor ha stor sannsynlighet for kondens innvendig om vinteren. 

 2. Ved å holde tilstrekkelig høy overflatetemperatur på innvendig glassflate. Dette oppnår man ved å holde tilstrekkelig høy romtemperatur, og ved å sørge for at den varme luften får sirkulere fritt på rutens innside. Plassering av varmekilden under vinduet vil bedre forholdene vesentlig.

 3. Foruten ute-og innetemperaturen er rutens temperatur avhengig av dens U-verdi. U-verdien står for rutens isoleringsevne og varierer derfor med om den består av ett, to eller tre lag glass. Luftrommet mellom glassene er også avgjørende. Desto mindre U-verdi en rute har, desto bedre isolerer den.Dette kan oppnås ved bruk av energiruter og flere lag glass.


Tar man hensyn til nevnte forhold, vil man kunne redusere kondensproblemet som, foruten å være sjenerende, også lett kan forårsake fuktskader. 

Noen gode råd:

 • Varmekilde under vinduet hindrer både kondensdannelse og følelse av kald trekk.
 • La den varme luften få spyle over ruten. Ruten blir oppvarmet og fuktigheten fra eventuelle planter på blomsterbrett blir ført bort.
 • Tunge fortrekksgardiner må ikke hindre fri luftsirkulasjon langs vinduene.
 • Dype, innvendige vindusnisjer hindrer god luftsirkulasjon og øker kondesrisikoen.

Som forklart i det foregående skyldes dugg på romsiden fysiske forhold som ikke omfattes av noen garantiforhold. 

Kilde: Glass og Fasadeforeningen. www.glassportal.no