"

Vinduets opprinnelige funksjon var å slippe inn dagslyset og gi mulighet for utsyn, samtidig som det ga beskyttelse mot vær og vind.

Den grunnlegende funksjonen til glasset er fortsatt den samme, men det er lenge siden glass var glass i vindusbransjen. Andelen av glass i et hus er blitt over doblet de siste 30-40 årene. 
Vinduene i en standard bolig utgjør mellom 5-10% av boligens totale ytterflate, men dette kan likevel stå for opp mot 40% av det totale varmetapet.

Investering for fremtiden

Det er ikke uvanlig å tenke at det å bytte vinduer er kostbart, men det er en liten pris å betale med tanke på at du oppnår redusert energibruk og bedre komfort. Dette vil også være med på å øke verdien på boligen din. Med tanke på alle timene som tilbringes hjemme er det tross alt verdt å investere for å oppnå et komfortabelt hjem. 

U-verdi er det første som nevnes når det snakkes om kvalitet på vinduer. U-verdi handler enkelt fortalt om hvor mye varme vinduet slipper ut. Jo lavere U-verdi, jo bedre holder vinduene på varmen i boligen. U-verdien er en kombinasjon av isolasjonsevnen til glasset, rammen og karmen. I dag er kravet at alle nye bygg som oppføres i henhold til Tekniske forskrifter (TEK-17) skal ha vinduer med en gjennomsnittlig U-verdi på 0,80. U-verdien på vinduer med 2-lags glass er 1,2 (referansevindu med mål 123x148cm), mens vinduer med 3-lags glass har en U-verdi på 1,0 og 0,80.

2-lags og 3-lags glass

2-lagsglass inneholder to lag med glass. På et av glassene er det et tynt, usynlig lag med isolasjon. Mellom glassene er det argongass. Denne gassen forsinker varmeutslippet.

I 3-lagsglass har to av glassene innebygget isolasjon og det er to lag med argongass. 
3-lags glass i vinduet vil gi økt komfort i boligen. På den måten tar du i bruk det som blir morgendagens krav til gode vindusløsninger. 

Ved valg av 3-lags glass oppnår du:
* Økt komfort
* Mindre energiutslipp (lavere fyringskostnader)
* Mindre kaldras fra vindu og ned mot gulvet
* Bedre teknisk standard på vinduer som tilfredsstiller morgendagens krav (Økt standard på bolig/hytte ved salg)