"

RDV endrer navn på produktgrupper fra 1. april 2020

Som et ledd i vår strategi om forbedring og forenkling av våre produktgrupper, vil vi fra 1. april 2021 gjøre følgende endringer:

Røros Original vindu og terrassedør skifter navn til Røros Koblet vindu og terrassedør.

Røros Isoler vindu, terrassedør og skyvedør skifter navn til Røros Standard vindu, terrassedør og skyvedør. 

Det er ikke gjort endringer på produktene og deres funksjon.

Endringer på navn i produktgrupper vil være tilgjengelig i NOBB, vår hjemmeside og prisliste fra 1. april 2021.

Ta kontakt for mer informasjon!