"

Tor Lømo-Hansen blir adm. direktør og daglig leder av Røros Dører og Vinduer AS på fulltid. Lømo-Hansen har siste året vært fristilt fra stillingen som driftsdirektør hos eieren Isola for å jobbe med omstilling på Røros. Denne ordningen blir nå permanent. «I Tor får Røros en visjonær, dedikert og drivende leder», sier Isola-sjef Bjørnar Gulliksen.

Røros Dører og Vinduer går gjennom en betydelig omstilling. Målet er å skape lønnsomhet og plattform for videre vekst. Tor Lømo-Hansen leder arbeidet med å gjennomføre strategien som innebærer å fjerne flaskehalser, øke produksjonskapasitet samt å utjevne sesonger. Bare siste året er kapasiteten økt med 25 % prosent. Forretnings-modellen endres fra den historiske hvor Røros bare produserte for ordre, til nå å produsere i lavsesong for lager, som selges i høysesong. Salget av Røros sine produkter skjer via Isola sitt salgsapparat, og salget har vokst de siste årene.

Det skjer også en betydelig fornyelse av profil og sortiment. En forbedret versjon av det tradisjonelle kobla-vinduet er utviklet, samtidig som fabrikkens kapasitet for produksjon på isolér-vinduer økes betydelig. Dette inkluderer store format, skråvindu, vindu med alu-beslag og øket kapabilitet for flere tilvalg og fargekombinasjoner.

Røros har også fokus på å utvikle fremtidens energivindu med lav U-verdi, og selskapet er innvilget betydelig støtte fra Forskningsrådet til dette arbeidet. «Et vindu fra Røros skal være best på å holde på varmen», hevder Tor Lømo-Hansen.

«Røros-vinduer har de bredeste karmene på markedet, og alt av materialer er trykkimpregnerte etter bearbeiding. Det gir flotte vinduer og dører – og ikke minst markedets beste beskyttelse mot råte. Det gir markedets lengste levetid i et klima som både blir villere og våtere», forklarer den nye direktøren.

 

Ny direktør for Røros Dører og Vinduer, Tor Lømo-Hansen

Ny direktør for Røros Dører og Vinduer, Tor Lømo-Hansen