"

Norsk Dør- og Vinduskontroll

NDVK er et uavhengig organ, opprettet av bransjen for å sikre at vinduer og dører blir produsert etter standarder tilpasset norske klimaforhold.

Røros Dører og Vinduer AS er medlem av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Medlemskapet innebærer at vi tester og godkjenner våre vinduer og dører ved SINTEF Byggforsk i Trondheim. Testene sikrer at produktene oppfyller kravene til luft- og regntetthet. 

I tillegg medfører medlemskapet at vi er underlagt strenge interne rutiner og kontroller for produksjon.

Røros Dører og Vinduer AS er medlem av Norsk impregneringskontroll (NIK).

Medlemskapet innebærer at vi er underlagt strenge kvalitetskontroller. NIK krever at vi:

  • bruker godkjent impregneringsvæske som sikrer lang holdbarhet og garanterer for sopp- og råteskader
  • har tilstrekkelig opptak i treverket, regnet i kg./m3
  • har tilstrekkelig inntrenging (minimum 50 mm i endeved og 6 mm i treverkets overflate – eller inn til kjerneveden).

www.treteknisk.no

Norskimpregneringskontrollndvk logo

 

vindu vakuum

Trykkimpregnering (Klasse B) trenger dypt inn i treverket og gir langvarig beskyttelse mot sopp og råte.

vindu dypp

Dyppimpregnering gir begrenset beskyttelse.

Førsteklasses trykkimpregnering

Alle våre produkter er trykkimpregnert (bortsett fra Speildører Eksklusiv og Moderne Ytterdører - disse produktene leveres i materiale som ikke trenger å impregneres). Dette er vesentlig for levetiden. Trykkimpregnering trenger dypt inn i treverket og gir langvarig, god beskyttelse mot sopp og råte. SINTEF Byggforsk anbefaler impregneringsmetoden vi benytter.

Materialvalg

Vi benytter kun materiale som sikrer formstabilitet og hindrer kvistgjennomslag i produktene.

Våre samarbeidspartnere:

  • Vår leverandør av impregneringsvæske er Osmose i Danmark
  • Våre beslag kommer fra Spilka i Ålesund og Eikelid i Oslo.
  • Vår malingsleverandør er Sherwin-Williams.
  • Vår glassleverandør er Saint-Gobain.

Tilfredstiller dagens U-verdi med god margin

Røros Vinduer leveres med U-verdi som tilfredsstiller kravene til boliger og store hytter. Det vil si at U-verdien skal være 1,2 eller lavere.
Mye tyder på at kravene til U-verdi vil bli ytterligere skjerpet innen kort tid. Rørosvinduet vil takle strenge, fremtidige krav. Vi kan i dag levere koblede vinduer med U-verdi 1,0 og Isolervinduer med U-verdi på 0,8.

  • Røros Dører og Vinduer AS er medlem av Grønt punkt. Dette innebærer at vi kildesorterer alt avfall knyttet til produksjon av våre produkter.
  • Røros Dører og Vinduer AS er medlem av Renas. Dette innebærer at vi kildesorterer alt vårt elektriske avfall.
  • Røros Dører og Vinduer AS er medlem av Ruteretur. En bransjeordning for retur av miljøfarlig glass.
Ruteretur logo Grontpunkt logo Renas logo

 

Miljørapport

Røros Dører og Vinduer AS rapporterer årlig påløpt energiforbruk knyttet til all vår virksomhet. Bruk av Biobrensel etc.