"

NDVK stiller krav til at alle produktene skal testes i akkreditert laboratorium, for regntetthet og lufttetthet. I tillegg er det angitt anbefalte verdier for en rekke andre egenskaper i regelverket, men disse er ikke obligatorisk. Regelverket som beskriver bedriftens kvalitetssystem danner grunnlag for den inspeksjon NDVK gjennomfører årlig hos alle medlemmene. For å bli godkjent som NDVK-sertifisert produsent, må bedriftens kvalitetssystem, på basis av tredjepartens bedømmelse, oppfylle kravene i NDVK-Regler.