"

Grønt Punkt Norge AS sørger for finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Gjennom Grønt Punkt Norge er vi med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.