"

FSC er en global, ideell organisasjon som setter standard for hva som er ansvarlig forvaltet skog. FSC har 10 grunnprinsipper som gjelder for forvalting av skog, arbeidere, lokalsamfunn og urbefolknings rettigheter. Planlegging av skogens ytelser og bevaring for å gjenetablere skogens økosystem er viktig for å unngå negativ miljøpåvirkning.