"

Avfall i vår fabrikk sorteres i henhold til avfallsplan for best mulig kildesortering og hentes av fjellregionens Interkommunale avfallsselskap FIAS.