"

Direktiver og forordninger innen helse, miljø og sikkerhet anses som oppfylt med merkeordningen CE. Våre leverandører tar ansvar for at produktene vi bruker oppfyller kravene til CE merking.