"

Miljø, bærekraft og kvalitet

Som produsent i verdensarven Røros er vi svært opptatt av å ta ansvar innen miljø og bærekraft. Våre produkter skal være funksjonelle og produseres på en måte som tilfører et minimalt fotavtrykk i miljøet. Lang varighet er viktig for å sikre en bærekraftig verden for fremtidige generasjoner.

 

FSC for bærekraftig skogbruk

FSC er en global, ideell organisasjon som setter standard for hva som er ansvarlig forvaltet skog. FSC har 10 grunnprinsipper som gjelder for forvalting av skog, arbeidere, lokalsamfunn og urbefolknings rettigheter. Planlegging av skogens ytelser og bevaring for å gjenetablere skogens økosystem er viktig for å unngå negativ miljøpåvirkning.

CE-merket

Direktiver og forordninger innen helse, miljø og sikkerhet anses som oppfylt med merkeordningen CE. Våre leverandører tar ansvar for at produktene vi bruker oppfyller kravene til CE merking.

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon er lovpålagt dokumentasjon for et bygg som inneholder produkter som skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes i løpet av byggets levetid.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sørger for finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Gjennom Grønt Punkt Norge er vi med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

FIAS kildesortering og gjennvinning

Avfall i vår fabrikk sorteres i henhold til avfallsplan for best mulig kildesortering og hentes av fjellregionens Interkommunale avfallsselskap FIAS.

Ruteretur

Ruteretur samler inn miljøgiften i PCB-ruter som ble benyttet i isolerglass på 60 og 70 tallet. Gjennom vårt medlemskap sørger vi for å ivareta vårt ansvar på en trygg og effektiv måte.

Renas retur for elektrisk og elektronisk avfall

RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav.

Enova anbefaler

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova Anbefaler er en merkeordning som skal gjøre det lettere å velge produkter og løsninger med god energikvalitet. I dag omfatter ordningen 3-lags lavenergivinduer, etterisolering opp til energitiltaksmetoden i TEK10.

Norsk Standard

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene. Det innebærer at de kan brukes til å dokumentere at forordningens krav til varen er oppfylt. I Norge er disse kravene tatt inn i Forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekrafts mål.

Norske Trevarer

Norske Trevarer er nærmere 300 selvstendige norske trevarebedrifter.  Norske trevarebedrifter har lange tradisjoner i Norge og er spredt over hele landet. De lager vinduer, dører, trapper, kjøkken, garderober, baderomsmøbler, møbler og spesialinnredninger. Gjennom generasjoner har norske trevarebedrifter tatt ansvaret for et yrke som er en del av vår norske kulturarv, skapt tusenvis av arbeidsplasser og med eiere som er opptatt av lokal og nasjonal stolthet. Norske Trevarer er i dag tilsluttet Byggenæringens Landsforening.

 

Norsk Dør- og Vinduskontroll

NDVK stiller krav til at alle produktene skal testes i akkreditert laboratorium, for regntetthet og lufttetthet. I tillegg er det angitt anbefalte verdier for en rekke andre egenskaper i regelverket, men disse er ikke obligatorisk. Regelverket som beskriver bedriftens kvalitetssystem danner grunnlag for den inspeksjon NDVK gjennomfører årlig hos alle medlemmene. For å bli godkjent som NDVK-sertifisert produsent, må bedriftens kvalitetssystem, på basis av tredjepartens bedømmelse, oppfylle kravene i NDVK-Regler.

 

Impregnering

I Norden finnes det en frivillig kontrollordning for trykkimpregnert tre. Kvalitetskravene harmoniseres av Nordisk Trebeskyttelsesråd, NTR. Kontrollert, trykkimpregnert tre deles inn i fire nordiske kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet. De fire klassene betegnes med bokstavene: M, A, AB og B. Klasse B er trykkimpregnert tre for bruk over mark. Inntrengningskravet er 6 mm fra enhver side, og minst 50 mm fra enhver endeflate i yteveden. Kun ferdig bearbeidede emner får impregneres. Dette er en impregnering beregnet for konstruksjonsdeler til vinduer, utvendige dører etc.

 

Norsk impregneringskontroll

Norsk Impregneringskontroll (NIK) er en frivillig kontrollordning som arbeider for å sikre høy kvalitet på trykkimpregnert tre i Norge. Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn trevirke som ikke er impregnert. Dette forutsetter at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler.