"

Garanti og reklamasjonsbestemmelser

Våre produkter leveres ihht forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, da forutsatt at montering, vedlikehold og lagring er ivaretatt etter produsentens anbefalinger.

Jfr Forbrukerkjøpsloven er fristen for å reklamere 2 år. Vinduer og dører fra Røros Dører og Vinduer AS er ment å vare vesentlig lenger, dermed er fristen for å reklamere på våre produkter 5 år.

Mangler på produkt

Når det foreligger en mangel ved produktet som er levert eller at varen ikke er i samsvar med hva som er avtalt, må en reklamasjon meldes leverandør innen de frister som fremgår i loven. Kjøperen skal varsle om mangler som han oppdager innen rimelig tid etter at han har eller burde oppdaget den, og før byggevarene tas i bruk.

Om produktet er tatt i bruk med feil/mangler dekker ikke vi utskiftingskostnader og følgekostnader vedrørende dette. Det dekkes heller ikke følgekostnader utover «normale» utforinger, kledninger og lister ved aksept av reklamasjon.

Reklamasjonen skal meldes inn elektronisk via skjema nederst på siden.  

Transportskader og synlige feil meldes umiddelbart ved mottakskontroll . Husk å påfør evt. skader på fraktbrev ved mottak.

Riktig bruk/montering og vedlikehold

Vi gjør oppmerksom på at medgått tid vil bli fakturert ved serviceoppdrag der det viser seg at årsak til oppdraget ikke kan tilskrives oss som produsent. Det kan eksempelvis være feil montering, feil overflatebehandling, feil bruk, mangelfullt vedlikehold, feil lagring/håndtering, feil opplysninger om årsak og mangelfull dokumentasjon.

Kvae/harpiksutslag, kuving og småsprekker

Furu er et «levende» materiale. Selv om vi bruker kvistfrie materialer av en meget høy kvalitet så inneholder furu noe harpiks som i enkelte tilfeller kan «svette» ut av overflaten. Vi kan derfor dessverre ikke gi noen garanti mot harpiks utslag på våre produkter. Dette gjelder også gjennomslag av harpiks på malte produkter. Dette er derfor dessverre ikke reklamasjonsberettiget, men man kan i de fleste tilfeller «vaske» bort gule flekker og mindre harpiks utslag med rødsprit.

Tre er som nevnt et levende materiale. Det kan ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten. For eksempel ved små-sprekker utvendig, synlig trestruktur (årringer) og fingerskjøter som kommer til syne etter noe tid. Dette anses ikke som mangel eller feil ved produktet. 

Selv om vi bruker laminerte materialer av en meget høy kvalitet så kan treverket påvirkes av klima og fukt. I noen tilfeller kan man derfor oppleve at dør- og vindusrammer kuver noe etter hvert. Toleransen på dette er 5mm fra plan. Selv om man skulle oppleve slike variasjoner skal tettelistene i våre produkter ivareta en god nok tetting mot karm.

Innadslående ytterdører

Våre innadslående ytterdører er ikke konstruert for å monteres i værutsatt vegg, der vind og nedbør kan stå rett på. Disse produktene kan fungere utmerket hvis de står under overbygg, takutstikk og lignende. Uansett kan vi ikke garantere produktet mot vann- og luftinntrengning. Innadslående dører leveres med 50mm terskel i eik som standard. Innadslående dører oppfyller ikke TEK17-kravet med tanke på HC-terskel og rømning. Ved tvil om bruk og plassering anbefaler vi å kontakte vårt kundesenter eller teknisk svartjeneste for nærmere informasjon.

Forsinkelser

Røros Dører og Vinduer AS påtar seg ikke ansvar ved uforutsette forsinkelser, hverken i forhold til angitt avsendelsestidspunkt eller transportørens levering, inkludert eventuelle følgekostnader ved uforutsette forsinkelser.

Modifisering av produkt

Modifisering av produkt uten tillatelse fra Røros Dører og Vinduer AS vil innvirke på brukermessige og tekniske forhold. Røros Dører og Vinduer tar ikke på seg ansvar for de konsekvensene slike endringer medfører.

Glass

Glass og Fasadeforeningens veiledning for reklamasjoner.

Fakta og gode råd - glass i bygninger

Kvalitetskriterier fra vår glassleverandør for isolerruter

Informasjon om maling

Farger fra forskjellige leverandører kan oppleves forskjellige selv om det i utgangspunktet er samme fargekode. Dette kan skyldes blant annet glans (vi har glans 30) eller fargeavvik på samme fargekode i hver sin ende av det som er godkjent avvik. Det kan også oppleves forskjell på maling som er sprøytemalt og maling som er håndmalt (pensel, rull)

All maling vil endre farge over tid, og hvor fort det skjer er avhengig av vær, sol og vind. Hvis du har et produkt som har stått ute en stund og bestiller flere produkter i samme farge er det stor sjanse for at det vil bli fargeforskjell. 

NCS - Natural Colour System ble revidert på 90-tallet og da ble det NCS S (2 edition) utviklet. Samme koder med S og uten S kan ha betydelig forskjell i fargen, og det er derfor av betydning at vi får med hele farge koden (med eller uten S) slik at vi bruker riktig farge. 

Vi og malingsleverandøren er behjelpelige med å finne eksakte farger for kunder som kan sende inn en fargeprøve til oss. Vi vil da scanne prøvebiten hos malingsleverandør som videre lager en resept som vi kan bruke.

Reklamasjonsbehandling

  • Sluttkunde melder reklamasjonen til forhandler.
  • Korrekt utfylt serviceskjema med ordrenummer gjør saksbehandling lettere og raskere.
  • Ved synsmessige feil må bilder av feil/skade vedlegges, samt bilde av produktet i sin helhet.
  • Utgifter som blir påført Røros Dører og Vinduer AS som skyldes feilmontering eller at feil opplysninger er gitt, vil bli belastet kunde

Serviceskjema

Forhandler:

Byggmester el. entrepenør

Byggherre/Sluttkunde