"

Symboler originaler Garanti TRE 30

30 års garanti på alle vinduer og dører av tre mot sopp og råteskade.

Symboler originaler Garanti ALU 40

40 års garanti på alle aluminiumsbekledde vinduer og dører av tre mot sopp og råteskader.

 

Garantien forutsetter at produktet er montert i henhold til våre monteringsanvisninger eller etter Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523. 721.*

Det kreves også dokumentasjon på at produktet er vedlikeholdt og behandlet ved behov, det gjelder også produkter som leveres ferdig behandlet fra oss. Dette skal utføres i samsvar med våre anbefalinger som er gitt på våre nettsider.

Garantien er begrenset til levering av erstatningsprodukt. Ved helt enkle reparasjoner som med letthet kan utføres av den som reklamerer, dekkes kun utgifter til reservedeler.

Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert innen rimelig tid etter at skaden ble oppdaget, senest innen utløp av garantitiden.

Innmelding av reklamasjon skal utelukkende skje via www.rorosvinduet.no og inneholde alle de opplysninger som der er påkrevet.

*) Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523.721 omhandler innsetting av vinduer og dører i vegger av bindingsverk, mur og betongvegger.