"

Hvilke hensyn og vurderinger bør ligge til grunn for valg av dører og vinduer? Her får du råd og tips som er nyttig å vite.

Estetikk

Det er selvfølgelig viktig at vinduene harmonerer med hytta eller husets arkitektur. Derfor bør du tenke helhet når du velger vinduer enten det gjelder utskifting av gamle eller bygging av nytt. Likeledes kan valget påvirkes av lokal byggeskikk og lokale byggeforskrifter. Det er forskjell på fjell og sjø og det er forskjell på øst- og vestland. Til grunn bør det ligge et bevisst valg. Husk at kvaliteten på dagens vinduer er så gode, at du skal leve med valget i flere tiår.

Energi

Bevisstheten rundt energi og varmetap generelt har økt voldsomt de siste årene. Valg av vindu er en sentral del av denne bevisstheten. Delvis handler det om hvilke krav myndighetene stiller i forbindelse med den hytta eller boligen du har, delvis handler det om hva du selv føler er fornuftig med tanke på energiforbruk og komfort.

Oversikten under viser hvilke generelle krav som stilles til fritidsbolig og hus. Røros har ulike vindusløsninger som tilfredsstiller alle krav. Gjør oppmerksom på at oppgitte u-verdi krav er snitt for hele leveransen av vinduer og dører. 

 • Under 70 m²: Ingen krav til u-verdi
 • Fra 71m² til 150m²: 1,2 eller bedre
 • Fra 151m²: 0,80 eller bedre

Standard / Koblet

Vinduene våre kan deles inn i to hovedgrupper – Standard og Koblet. Tradisjonelt er det de koblede som har vært de klassiske hyttevinduene. Her er rammen todelt og den ytterste har ekte gjennomgående sprosser. Røros Koblet er et eksempel på et slikt klassisk hyttevindu. Røros Standard  derimot er et moderne vindu med kun en ramme med 2lags eller 3lags glass og utenpåliggende sprosser - gjerne i vedlikeholdsfritt materiale.

Innadslående ytterdører

Våre innadslående ytterdører er ikke konstruert for å monteres i værutsatt vegg, der vind og nedbør kan stå rett på. Disse produktene kan fungere utmerket hvis de står under overbygg, takutstikk og lignende. Uansett kan vi ikke garantere produktet mot vann- og luftinntregning. Ved tvil om bruk og plassering anbefaler vi å kontakte vårt kundesenter eller teknisk svartjeneste for nærmere informasjon.

Hva bør jeg sjekke før jeg bestiller:

Størrelse (Mål):
Her er det utvendige karmmål som må angis.

Type:

 • Er det et åpningsvindu eller fastkarm. Hvis det er et åpningsvindu åpnes det på siden, i toppen, er det sidesving- eller toppsvingbeslag? 
 • Består vinduet av en, to eller flere rammer? 
 • Ønsker du sprosser bør du definere antall ruter i hver ramme. Vil du ha faste eller løse sprosser?

Farger:

 • Hvilken farge ønsker du. Angis i NCS farger: Vil du ha lik farge på begge sider. Spesielle beslag, glassvalg. Spesielle krav til (rømningsvei, brannkrav, u-verdi osv).

Dører:

 • Slagretning angis fra den siden hengslene er montert. Dette er veldig viktig med hensyn til innadslående eller utadslående dører. 

Trenger glasset ditt trykkutjevning?:

 • Isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh. MÅ trykkutjevnes. Det er fare for at de sprekker, dersom det ikke blir gjort.

  Isolerglassruter som blir satt inn i hytter/fritidsboliger på høyfjellet har en tendens til å sprekke eller få et overtrykksbrudd. Det er høydeforskjellen fra produksjonssted til monteringssted som er årsaken. Lufttrykket synker med økende høyde, med 1mbar på 8m. En rute som er helt plan ved havet blir som en ballong i høyden. Jo større rute høyden monteres i, jo mer ballong.

  Når vinduene skal monteres over 800 moh. må vi få beskjed om dette ved bestilling.